Etichete

, ,


Cheile Turzii 6-8.07.2008 032Am primit de la Societatea Ornitologică Română un comunicat care se referă la mutarea cuibului de barză din localitatea Schitu Golești. Având în vedere că domniile lor nu au atașat și o imagine cu respectivul cuib voi posta o fotografie pe care am făcut-o lângă Cheile Turzii, dar și o galerie de fotografii din vestita localitate Dumbrăvioara, acolo unde, în ploioasa primăvară a anului 2011, berzele erau urmărite cu ajutorul unei camere de filmat așezată deasupra cuibului. Am încercat să accesez site-ul respectiv dar, la adresa pe care o știam, filmarea nu mai este prezentă.

Și legislația de mediu trebuie respectată

„Societatea Ornitologică Română consideră necesare câteva precizări cu privire la discuțiile apărute în presă vis-a-vis de emiterea Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 387/03.03.2015 pentru aprobarea relocării unui cuib de barză de pe raza localității Schitu Golești, deoarece legislația privind protecția naturii și modul în care aceasta este aplicată în România sunt domenii de activitate prevăzute în statutul organizației noastre.

Cel mai important act normativ privind protecția naturii este OUG 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, care transpune directivele Păsări și Habitate ale CE.
Acest act normativ prevede în cadrul articolului 33, alineatul 2 următoarele:
(2) Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:
b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
d) perturbarea intenționata, în special în cursul perioadei de reproducere, de creștere și de migrație.
Articolul 52, alineatul 1, litera d, al aceluiași act normativ prevede faptul că nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (2) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.
Articolul 38 stipulează: Prin excepție de la prevederile art. 33 alin. (1)-(4) […], autoritatea publică centrală pentru Protecția mediului stabilește derogări, prin ordin al conducătorului acesteia, cu avizul Academiei Române, cu condiția să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul  menținerii populațiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural.

Prin urmare, situația apărută în cazul cuibului de barză din localitatea Schitu Golești și mutarea cuibului care cauza neplăceri proprietarului casei din apropiere puteau fi „rezolvate”, din perspectiva cetățeanului și a bunurilor materiale puse în pericol de un exemplar dintr-o specie protejată, prin acordarea unei derogări de la prevederile OUG 57/2007, prin ordin de ministru și cu avizul Academiei Române.

Chiar dacă nu suntem susținători ai intervenției asupra cuiburilor păsărilor sălbatice, iar mutarea unui cuib de barză chiar la o distanță mai mică decât prevede ordinul de ministru adus în discuție nu garantează ca deranjul produs nu va îndepărta păsările, obligându-le să găsească un alt loc de cuibărit, apreciem faptul că a fost respectată procedura legală pentru situațiile în care se consideră necesare astfel de intervenții. Ovidiu Neculai Bufnila – responsabil comunicare SOR