Etichete

,


Într-un friguros februarie 2017, umblând pe malurile Senei, nu-mi ieșea din minte titlul unui articol al prietenului Ovidiu Blag: Shakespeare and Company, locul meu preferat din Paris. Și scria Ovidiu acolo: „Dacă în Cluj mă încântă toată strada Kogălniceanu, cu statuia Sfântului Gheorghe ucigând balaurul, din Paris îmi place un alt colț, e foarte aproape de catedrala Notre Dame. E acea librărie-anticariat care se cheamă Shakespeare and Company”.

Dornic să văd despre ce este vorba am făcut o vizită scurtă pe Rue de la Bucherie unde, la numărul 37, am găsit vestita librărie. Văzând numele celebre care i-au dat viață, Sylvia Beach sau George Whitman, dar și Silvia Whitman, actuala proprietara, cât și cele care la un moment dat au fost legate de ea – Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Ernest Hemingway, Djuna Barnes, T. S. Eliot, dar și Woody Allen prin al sau film Miez de noapte în Paris -, nu puteam decât sa fiu impresionat. A trebuit să mă strecor prin camere pline de cărți în limba engleză sau pe scările de lemn printr-o înghesuială de nedescris, așa ca n-am putut vedea mare lucru și nici n-am putut lua câteva imagini pentru ca, fiind o proprietate privata, fotografiatul era strict interzis!

N-am reușit s-o văd nici pe pisica Aggie care, probabil, tot din cauza aglomerației, își schimbase culcușul. Respect admirația unanimă pentru acest loc, formidabil de altfel, dar ținând cont ca eram la Paris, librărie ca-n centrul Londrei nu era chiar ceea ce mi-aș fi dorit să vizitez.

Plecând ușor dezamăgit mă îndrept spre buchiniștii de pe malul Senei. Aici îmi aduc aminte ca Radu Stoian îmi vorbise despre o formidabilă librărie unde puteai găsi orice volum de munte doreai. Căutasem prin Paris astfel de cărți, dar nu prea găsisem și unde dădeam de câte un titlu interesant aflam curând că nu aveau decât un exemplar, fapt care mă făcea „să mă bat” cu Radu pentru vreo carte la care amândoi visaserăm timp îndelungat cu ochii deschiși. Pun mana pe telefon și-mi rog prietenul să-mi dea adresa mult dorită!

Librairie des Alpes este pe Rue de Seine, la numărul 6, îmi spune el.

Da, aceasta este adresa raiului iubitorilor de munte! O găsesc destul de ușor, peste Sena de Luvru, la doi pași de Ponts des Arts și în umbra Academiei Franceze. Fotografiez mica fațadă albastră din parcul aflat vizavi și cu greu îmi las pașii să pătrundă pe acel minunat tărâm. Spre deosebire de Shakespeare and Company unde nu aveai loc nici măcar să arunci un ac, aici nu era nimeni căruia să-i spun „bună seara” așa că doar pentru mine șoptesc, nu știu de ce, chiar în limba franceza:

– Ce bucuros sunt ca am ajuns aici!
– Și noi de asemenea, îmi răspunde o voce dintre rafturi!

Aşa am avut deosebita plăcere sa-l cunosc pe domnul Jean-Louis Vibert-Guigne. Conversația s-a legat repede. Deşi „franceza” mea nu este de cea mai buna calitate, limba iubitorilor de munte este bine-cunoscută de amândoi. Am început sa discutăm despre Lionel Terray, apoi am trecut la editura Guérin. Aici, domnia-sa îmi arata un raft întreg cu deosebitele cărţi roșii de unde nu lipseau nici „perlele coroanei” – Cuceritorii inutilului de Lionel Terray sau Carnets du vertige de Louis Lachenal, dar și un album pe care-l cunoșteam foarte bine – Peisaje din Carpați – apărut la editura Meridiane în 1960. Din când în când, ușa librăriei mai era deschisa de către o persoană. Atunci Jean Louis (așa mi-a spus să-i zic), se îndrepta spre noul venit pentru a-l ajuta să descopere cartea dorită. Rămas singur mă puteam bucura de cărțile din jurul meu, apoi discuția se relua. Aşa am aflat că librăria, aproape centenara, și de aceiași vârstă cu revista România pitorească, s-a înființat în 1933, că mulți alpiniști celebri precum Maurice Herzog, Gaston Rébuffat, Pierre Mazeaud, Catherine Destivelle își aveau acolo „tabăra de bază”. De ce? Poate pentru fondul de cărți rare, unele chiar din secolul al XVIII-lea, poate pentru cărțile scrise de alpiniști celebri, poate pentru topo-ghiduri care nu se găsesc în altă parte, poate pentru hărți vechi, gravuri originale sau fotografii deosebite, dar, în mod sigur, pentru că în acel loc plin de povesti adevărate simțeau spiritul muntelui.

Apoi, din ce în ce mai mulți vizitatori treceau pragul librăriei-anticariat, majoritatea fiind clienți fideli. Rămâneam din ce în ce mai mult timp singur cu acele minunate cărți la care visasem toată viața Atunci a intrat în scena domnul Bernard, cumnatul lui Jean Louis. Nici nu apucam sa pomenesc un titlu ca Bernard îmi și aducea cartea, apoi văzând ce literatură caut mi-a oferit… o scara care m-a ajutat să văd toate volumele existente și de pe raftul cel mai de sus. Pe măsură ce teancul de cărți pe care le pusesem deoparte creștea, soldul cardului meu se micșora!

A fost o seară deosebită. Am revenit și ziua următoare ca să mai iau 2-3 cărți și să mai schimb câteva cuvinte cu Jean Louis, la o cafea oferita de el „din partea casei”!

Dacă ajungeți la Paris nu ezitați sa dați o raită și prin locul netrecut în vreun ghid turistic, dar care are o semnificație deosebită pentru orice om îndrăgostit de munte, de cartea scrisă de alpinişti sau despre ei, un loc în care, asemenea iluștrilor înaintași pomeniți mai sus, spiritul muntelui este prezent în fiecare camera, pe fiecare raft, în fiecare carte, fotografie, litografie, dar mai ales în sufletele celor doi oameni care anima acest loc numit Librairie des Alpes! (Mihai VASILE)

Articol apărut în revista România pitorească nr. 491 (4/2017)

Librairie des Alpes – un endroit fascinant à Paris

Pendant un froid mois de février 2017, déambulant sur les rives de la Seine, je n’arrivais pas à oublier le titre d’un article écrit par mon ami Ovidiu Blag : „Shakespeare and Company, mon endroit préféré à Paris”. Et Ovidiu écrivait : „Si à Cluj, la rue Kogalniceanu, avec le monument de Saint Georges écrasant le dragon, m’enchante, à Paris j’aime un autre coin, tout près de la cathédrale Notre Dame. Il s’agit de cette librairie-boutique de bouquiniste qui s’appelle Shakespeare and Company”.

Voulant savoir de quoi il s’agissait, j’ai fait un petit tour, rue de la Boucherie où, au numéro 37, j’ai trouvé la fameuse librairie. En voyant tant de noms célèbres qui lui ont donné vie – Sylvia Beach ou George Whitman, mais aussi Silvia Whitman, l’actuelle propriétaire – que ceux qui, à un moment donné, ont été étroitement liés à cet endroit – Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Ernes Hemingway, Djuna Barnes, T. S. Eliot, mais aussi Woody Allen avec son film „Minuit à Paris” – je ne pouvais qu’être profondément impressionné.

Il a fallu que je me glisse à travers les salles remplies de livres en anglais ou par les escaliers en bois, dans un désordre indescriptible, ce qui a fait que je n’ai pas vu grand-chose et je n’ai pas pu prendre des photos non plus puisque, me trouvant sur une propriété privée, photographier était strictement interdit ! Je n’ai pas non plus réussi à voir la chatte Aggie qui, probablement à cause de l’agglomération, avait changé d’endroit. Je respecte l’admiration unanime pour ce lieu, formidable en effet, mais tenant compte que j’étais à Paris, je ne désirais pas visiter une librairie comme si je me trouvais en plein centre de Londres.

Je suis parti un tantinet déçu, me dirigeant vers les bouquinistes des bords de Seine. Et là, je me suis souvenu que Radu Stoian m’avait parlé d’une librairie formidable où l’on peut trouver n’importe quel livre sur les montagnes. J’avais beaucoup cherché, dans Paris, ce genre de bouquins mais je n’en avais pas trouvé et là où je découvrais un titre intéressant j’apprenais qu’il n’y avait plus qu’un seul exemplaire, ce qui faisait qu’il fallait me „taper dessus” avec Radu pour un volume auquel tous les deux avions rêvé depuis longtemps. Je prends mon téléphone et je prie mon ami de me donner l’adresse désirée.

La Librairie des Alpes se trouve au 6, rue de Seine !

Et oui, c’est l’adresse du paradis des amoureux de la montagne ! Je la trouve assez facilement, vis-à-vis du Louvre, sur l’autre rive de la Seine, à deux pas du Pont des Arts, à l’ombre de l’Académie Française. Du parc de l’autre côté de la rue, je prends en photo la petite façade bleue et je laisse tout doucement mes pas me conduire sur ce territoire miraculeux. A la différence de Shakespeare and Company, où il n’y avait pas de place pour une épingle, ici il n’y avait personne pour dire un „bonsoir”, ce qui fait que je murmure juste pour moi, je ne sais pas pourquoi en français :

– Comme je suis content d’être là !
– Nous aussi !, me répond une vois d’entre les étagères.

C’est ainsi que j’ai eu le grand plaisir de faire la connaissance de Monsieur Jean-Louis Vibert-Guigne. La conversation s’est nouée très vite. Malgré le fait que mon „français” n’est pas de la meilleure qualité, la langue des amoureux de la montagne était bien connue de tous les deux. Nous avons commencé une discussion sur Lionel Terray, puis on est passé aux éditions Guérin. Là, il me montra toute une étagère avec les livres rouges d’où ne manquaient pas les „perles de la couronne” : „Les conquérants de l’inutile” de Lionel Terray ou „Carnets du vertige” de Louis Lachenal, mais aussi un album que je connaissais très bien – „Paysage des Carpates” – paru aux éditions Meridiane, en 1960. De temps en temps, la porte de la librairie s’ouvrait devant une autre personne. Alors, Jean-Louis (c’est ainsi qu’il m’avait demandé de l’appeler) se dirigeait vers le nouveau venu pour l’aider à découvrir le bouquin désiré. Une fois seul, je jouissais des livres qui m’entouraient, puis la discussion reprenait. C’est ainsi que j’ai appris que la librairie presque centenaire, du même âge que la revue roumaine „La Roumanie pittoresque”, avait été créée en 1933, que beaucoup d’alpinistes célèbres comme Maurice Herzog, Gaston Rébuffat, Pierre Mazeaud, Catherine Destivelle la considéraient comme leur „camp de base”. Pourquoi ? Peut-être à cause du fond de livres rares, quelques-uns même du XVIIIème siècle, ou pour les vieilles cartes, les gravures originales ou les photos tout à fait spéciales ; mais sûrement parce que, en cet endroit rempli d’histoires vraies, ils sentaient l’esprit de la montagne.

Puis, de plus en plus de visiteurs ont passé le seuil de la librairie, la majorité étant des clients fidèles. Je restais de plus en plus seul, auprès de ces merveilleux bouquins auxquels j’avais rêvé pendant toute ma vie.

Alors, Monsieur Bernard, le beau-frère de Jean-Louis, entra en scène. Je n’arrivais même pas à finir de mentionner un titre que Bernard m’apportait le livre, puis, se rendant compte de ce que je cherchais, il m’offrit… une échelle qui m’a bien aidé à voir tous les volumes existants sur les étagères supérieures. Au fur et à mesure que la pile de livres que je mettais de côté augmentait, le solde de mon compte en banque diminuait. J’ai passé une soirée tout à fait spéciale. Je suis revenu le jour suivant pour prendre encore deux ou trois livres et échanger encore quelques mots avec Jean-Louis, devant un café „offert par la maison”.

Si vous arrivez à Paris, n’hésitez surtout pas à faire un tour en ce lieu qui n’est mentionné dans aucun guide touristique, mais qui a une signification importante pour tout homme amoureux de la montagne, chargé de livres écrits par des alpinistes ou sur eux ; un lieu où, comme pour les illustres personnages mentionnés, l’esprit de la montagne est présent dans chaque pièce, sur chaque étagère, dans chaque livre, photo, lithographie, mais surtout dans l’esprit des deux hommes qui animent cet endroit nommé La Librairie des Alpes ! (Traduction : Decebal BECEA)