Etichete

, , , , , , , , ,


Invitație:
„Veniți aici, din toate colțurile lumii,
ca să gustați preparate noastre
făcute doar din alimentele locale”.

Cu ceva timp în urmă, în drum spre Ținutul Sfântului Munte Athos, am poposit împreună cu Emil Stanciu și Dan Vasilescu la hotelul Sunrise din Ammouliani, la invitația prietenilor Kaiti și Nikitas. A fost o vacanță deosebită despre care am scris aici.

Sunrise Hotel

Încheiasem frumosul pelerinaj pe la mânăstirile din Sfântul Munte când prietenii noștri greci ne-au invitat să mai stăm două zile pentru a participa la un eveniment deosebit: un festival culinar. Am acceptat și nu am avut de ce regreta. Deși era doar sfârșitul lunii mai și turiștii nu umpleau până la refuz micuța insulă Ammouliani, faleza era înțesată de lume dornică să vadă demonstrația de pescuit, să asculte muzica grecească tradițională și să admire dansatorii veniți din toate colțurile peninsulei Halkidiki.

Și totuși, piesa de rezistență a fost expoziția culinară pregătită de gazde. Privind rândul, parcă nesfârșit, de mese pline cu bunătăți, am avut impresia că toate doamnele din Ammouliani veniseră acolo să-și demonstreze îndemânarea de a pregăti mâncăruri tradiționale.

Câte ceva despre festivalul culinar „Kouzina” abia începusem atunci să aflu. Total lămurit voi fi doar în iunie 2018, atunci când vizitând împreună cu Florentina Varga de la Radio România Actualități, insula Ammouliani, tot la invitația acelorași dragi prieteni, am povestit mai multe ore despre acest festival deosebit cu Maria Pappa, sufletul manifestării.

Maria Pappa

Ceea ce am aflat este interesant pentru toți turiștii care vizitează Halkidiki-ul de Est, dar și pentru cei care tot încearcă să revigoreze turismul românesc. De fapt, toată promovarea pe care o fac autoritățile din Halkidiki și mai ales cele din insula Ammouliani, ar trebui studiat în amănunt de reprezentanții turismului românesc. Să faci, în mai puțin de 10 ani, dintr-o insulă de 5 km² locuită de 600 de oameni un paradis turistic este ceva extraordinar!

Dar, iată ce ne-a relatat Maria Pappa despre festivalul culinar „Kouzina”:

„Este o lună întreagă de festival culinar organizat în partea estică a Halkidiki-ului, în fiecare an, între mijlocul lunii mai până în mijlocul lunii iunie. Festivalul este împărțit în 5 săptămâni diferite. Prima săptămână este dedicată bucătăriei grecești din zona Halkidiki-ului de est, locul de naștere al lui Aristotel; a doua săptămână este dedicată preparării fructelor de mare; a treia săptămână este dedicată bucătăriei monastice datorată apropierii de muntele Athos; a patra săptămână este dedicată bucătăriei din Asia Mică și pontice, pentru că avem foarte mulți greci care au venit de acolo; săptămâna finală, a cincea, este dedicată bucătăriei mediteraneene, Halkidiki fiind, în esență, o destinație mediteraneană. Ideea este că la fiecare 4 zile un grup de jurnaliști din toată Europa vine și un alt grup pleacă. În acest fel dorim să promovăm fiecare parte a destinației noastre în fiecare colț al lumii.

Suntem în al nouălea sezon de festival. Anul viitor vom împlini 10 ani! Suntem foarte fericiți pentru că avem rezultate. Vorbind despre cifre, am adus, începând din luna mai, 24 de agenții de turism din toată Europa în această zonă, agenții care au încheiat contracte cu hotelurile locale. Pentru noi acesta este un frumos rezultat.

Mă întrebați câți oameni au venit la acest festival? Foarte mulți! Trebuie să-ți spun că săptămâna trecută am avut un grup de 80 de oameni din Belgia, ceea ce nu se întâmpla acum 10 ani. Pentru că la festivalul culinar avem mulți vizitatori de pretutindeni; din Germania, bineînțeles, din Balcani, din Grecia, Belgia, Olanda, Marea Britanie (Anglia), din România și nu numai… Nu am calculat încă un număr (la sfârșit vom întreba fiecare hotel, fiecare participant, despre rezultate), dar privind site-urile web pot să vă spun că avem o mulțime de oameni care au participat, dar și mai mulți care s-au interesat de eveniment.

Câți maeștri bucătari au lucrat pentru acest festival. Circa 30, ceea ce înseamnă un maestru bucătar pe zi!

La două evenimente emblematice ale festivalului culinar „Kouzina” de anul acesta, unul la „Fish Restaurant Anemotrata” și altul la „THE ROOST”, am participat. Acolo, am avut plăcerea ca delicioasele preparate să ne fie prezentate chiar de cei care le-au pregătit: la „Fish Restaurant Anemotrata” chef Stefanos Stamidis, iar la „THE ROOST” chef Yorgos Triantafyllopoulos, chef Stelios Driskas și respectiv chef Ritsa Fetfasidou.

chef Stefanos Stamidis

Chef Stefanos Stamidis a ținut să ne spună că „A fost o idee bună că ați venit aici, în Halkidiki, să vă arătăm tradiția bucătăriei grecești influențată de bucătăria din Constantinopole, care folosește ingrediente proaspete locale. Rețetele tradiționale am încercat să le modernizăm. Sper să le apreciați. Ca ingrediente folosim mult pește, multe scoici, dar mai puțin carnea care se găsește mai înspre munte unde apar vacile și caprele”. Ascultându-i cuvintele am realizat că atunci când am căutat vestita caracatiță în zone mai îndepărtate de țărm n-am găsit, dar miel la rotisor era din belșug!

Toate preparatele au fost deosebite, dar desertul pregătit de domnul Stamidis a fost excepțional. Îmi este greu să descriu plăcerea pe care am simțit-o degustând preparatele, dar vă las să le admirați în… poze!

Dacă la prima degustare au fost prezenți mai mulți jurnaliști din diverse țări ale Europei, la cea de-a doua, de la „THE ROOST” n-am mai rămas, împreună cu doamna Maria Pappa, decât noi și domnul Carlos Garcia de la Logi Travel Group din Palma de Mallorca (feribotul, bate-l vina, i-a împrăștiat pe ceilalți!), așa că cei trei vajnici bucătari – chef Yorgos Triantafyllopoulos, chef Stelios Driskas și chef Ritsa Fetfasidou ne-au delectate cu preparatele lor stropite din belșug cu un deosebit vin grecesc.

chef Stelios Driskas, chef Ritsa Fetfasidou, chef Yorgos Triantafyllopoulos

„Această săptămână este dedicată bucătăriei din Asia Mică și bucătăriei pontice. Pontus este o regiune de pe coasta de sud a Mării Negre situată în Turcia de astăzi, denumită așa în urma explorării și colonizării orașelor din Anatolia și din regiunea Mării Negre de către grecii ionieni. Aici, în Ammouliani, sunt mulți oameni care au venit din Asia Mică și de la Pontus, cu mult un secol în urmă. Ei au adus obiceiurile lor culinare care sunt fantastice. Zona are atât de multe influențe de la acești oameni așa că în fiecare an le dedicăm o săptămână de festival.

La prepararea mâncărurilor folosim doar ingrediente pure pe care le găsesc pe piața locală, dintre care nu lipsesc algele. Folosim mult pește, fructe, lapte; facem creme siropuri… În acest fel bucătarii promovează tradițiile milenare dar în același timp școlesc noi generații de profesioniști. Știați că magic – în grecește (mágeirasμάγειρας) – înseamnă bucătar? Când ne gustă preparatele tradiționale străinii sunt impresionați pentru că ei credeau că în Grecia pot mânca doar souvlaki, gyros sau tzatziki, ne povestește, râzând, chef Yorgos Triantafyllopoulos.

La sfârşitul zilei n-am rezistat să n-o întrebăm pe doamna Maria Pappa cum sunt percepuți turiștii români care vizitează insula Ammouliani și zona Halkidiki-ului de est. Răspunsul a venit prompt și din inimă: „Grecii îi iubesc pe români, iar eu, personal, îi apreciez foarte mult. O să vă spun și motivul: am vizitat Bucureștiul și am înțeles multe despre cultura, despre civilizația, despre moștenirea românilor; așa că, repetă domnia sa, grecii îi iubesc și-i respectă pe români. 

În final, Maria Pappa ne face o frumoasă invitație: „Veniți și vizitați Ammouliani și Halkidiki-ul de est, să vă bucurați de frumusețile naturii și să degustați mâncărurile din bucătăria tradițională grecească. Vă așteptăm cu drag!”

 

Royal Gastronomic at Ammouliani – Kouzina Culinary Festival

 

“Come here from all over the world
to taste our dishes
cooked only with local food”

Not long ago, on the way to The Land of the Saint Athos Mountain, I stopped together with Emil Stanciu and Dan Vasilescu at Sunrise Hotel in Ammouliani, at the invitation of our friends Kaiti and Nikitas. It was a wonderful holiday I wrote about here.

We had just ended the beautiful pilgrimage at the monasteries on the Saint Mountain when our Greek friends invited us to stay for another two days to participate in a special event: a culinary festival. We gladly accepted and there was nothing to regret. Although it was only the end of May and the tourists didn’t fill up the small island of Ammouliani, the seashore was full of people willing to see the fishing demonstration, to listen to traditional Greek music and to admire the dancers who came from different parts of Khalkidhiki island.

However, the piece of resistance was the culinary exhibition prepared by the hosts. Watching the long infinite row of tables full of goodies, it seemed to me that all the ladies from Ammouliani came there to demonstrate their skill in preparing traditional foods.

Only then I started to find out something about the “Kouzina” culinary festival. Totally informed I was to be only in June 2018, when visiting again the Ammouliani island accompanied by Florentina Varga from Radio Romania Actualities, at the invitation of the same dear friends, we talked about this special festival with Maria Pappa, the spirit of this manifestation, for many hours.

What I found out is very interesting for all the tourists who visit The East Khalkidhiki but also for those who are trying again and again to revigorate the Romanian Tourism. In fact, all the promotion made by the Khalkidhiki authorities and especially by those from Ammouliani island should be studied thoroughly by the representatives of the Romanian tourism. To make out of an island of 5km square, inhabited by 600 people, a touristic paradise in less than 10 years is something extraordinary!

But look what Maria Pappa told us about the “Kouzina” culinary festival:

It is a whole month culinary festival organized on the Eastern part of Khalkidhiki every year, between the middle of May until the middle of June. The festival is divided in 5 different weeks. The first week is dedicated to the Greek cuisine of East Khalkidhiki, the birthplace of Aristotle: the second week is dedicated to sea fruit dishes; the third week is dedicated to monastic cuisine due to the neighborhood of the Athos Mountain; the fourth week is dedicated to the cuisine of Asia Minor and Pontic, because we have many Greeks coming from there; the final week, the fifth is dedicated to the Mediterranean cuisine, Khalkidhiki being a Mediterranean destination by its essence. The idea is that at every 4 days a group of tourists from all over Europe comes and goes. In this way we want to promote every part of our destinations in every corner of the world.

We are in the ninth season of festivals. Next year will be our 10-th anniversary! We are very happy because we have good results. We are talking about figures, we have brought 24 travel agencies from all over Europe in this area since May, agencies which signed contracts with the local hotels. For us, this represents a good result.

You ask me how many people have come to this festival! Very many! I have to say that last week we had a group of 80 people from Belgium, which didn’t happen 10 years ago. Because at the culinary festival we have visitors from all over the world: Germany of course, from Balkan, Greece, Belgium, Netherlands. Great Britain (England), Romania and not only… I didn’t count (at the end we will ask every hotel, every participant about the results), but watching the web-sites I can tell you that we had a lot of people who participated, but even more who are interested in this event.

How many chefs worked for this festival? About 30, which means a chef every day!

This year I have participated at two emblematic events of the” Kouzina” Culinary festival, one at “Fish Restaurant Anemotrata” and the other at “THE ROOST”. There I had the pleasure to watch the dishes presented by those who cooked them: at “Fish Restaurant Anemotrata” by chef Stefanos Stamidis, and at the “ROOST” by chef Yorgos Triantafyllopoulos, chef Stelios Driskas and respectively, chef Ritsa Fetfasidou.

Chef Stefanos Stamidis wished to tell us that “It was a good idea to come here, in Khalkidhiki, to be able to show us the tradition of Greek cuisine influenced by the Constantinople cuisine, which uses fresh, local ingredients. We tried to update the traditional recipes. We hope you will appreciate them. As ingredients we use much fish, many shells, and less the meat which you can find nearer the mountains where the goats and cows appear.“ Listening to his words I realized that when we looked for the well-known octopus in faraway areas from the seashore, we couldn’t find. But there was plenty of roasted lamb!

All the dishes were special, but the dessert made by Mr. Stamidis was extraordinary! I can’t describe the pleasure I could find testing the dishes, but I let you admire them in… the photos!

If at the first tasting more journalists from different parts of Europe were present, at the second one, at “THE ROOST”, only us and Mr. Carlos Garcia from Logi Travel Group of Palma de Mallorca (unfortunately the ferryboat spread the others) remained with Mrs. Maria Pappa so that the three good chefs – Chef Yorgos Triantafyllopoulos, chef Stelios Driskas and chef Ritsa Fetfasidou delighted us with their dishes plenty sprinkled with a special Greek wine.

This week is dedicated to the Asia Minor and Pontic cuisine. Pontus is a region on the South coast of the Black Sea situated in nowadays Turkey, named so after the exploration and colonization of the cities from Anatolia and the Black Sea Coast by the Greeks and Ionian people. Here in Ammouliani, there are many people who came from Asia Minor and from Pontus, a century ago. They brought with them their culinary customs which are fantastic. This region has so many influences from this people that we dedicate them a whole week festival.

At the preparation of food, we only use pure ingredients we find on the local market, and the algae are never missing. We use a lot of fish, fruit, milk; we make creams and syrups… In this way our chefs promote our millenary traditions and at the same time teach new generations of professionals. Did you know that “magic” in Greek (mageiras) mean “cook”? When the foreigners taste our traditional food, they are impressed because they think that in Greece they can only eat souvlaki, gyros or tzatziki”, chef Yorgos Triantafyllopoulos tells us smiling.

At the end of the day we couldn’t resist not to ask Mrs. Maria Pappa how the Romanian tourists which visit the Ammouliani island and the Eastern part of Khalkidhiki are perceived? Her answer came directly from the heart: “The Greeks love the Romanians, and I, personally, appreciate them very much. I’ll tell you why: I visited Bucharest and I understood a lot about the Romanians’ culture, civilization and inheritance, so, she repeats, the Greeks love and respect the Romanians.”

Finally, Maria Pappa makes us a beautiful invitation: ”Come and visit Ammouliani and East Khalkidhiki to enjoy the beauty of nature and to taste the dishes of the traditional Greek cuisine. We are looking forward to see you here!